Pokaluddeling

Honorés jubilæumsstatuette

Uddeles til en leder, der har gjort et stort stykke arbejde i foreningen.

2020 Bjarne Agger Weibel
2019 Alberte Toft Bro
2018 Ulla Nees Simonsen
2017 Signe Jensen
2016 Hanne Sig Weibel
2015 Lene Bonde Sunesen
2014 Tina Christensen
2013 Mette Walter
2012 Mette Kallesøe
2011 Karen Hedegaard og Leif Andersen
2010 Tinna Lange
2009 Esben Nøhr
2008 Agnethe Toft Bro
2007 Anita Wengel
2006 Kasper Højbjerg Hansen
2005 Sebastian Toft Bro
2004 Gitte Gielsgaard Hansen
2003 Maj-Britt Nielsen
2002 Karina Bramm Krog
2001 Regina Lauritsen
2000 Birgit Tofting
1999 Jesper Nielsen
1998 Niels Torp Guldberg
1997 Jan Hestbech
1996 Marianne Vonge Jensen
1995 Jesper Østergaard
1994 Ikke uddelt
1993 Lise Skovmose
1992 Ole Dommer
1991 Kirsten Lomborg
1990 Flemming Kloster
1989 Lene Lykke
1988 Kirsten Kirk Jørgensen
1987 Anita Wengel
1986 Morten Ganderup
1985 Dorrit Suusgaard
1984 Valdemar Christensen
1983 Ingrid Winther
1982 Bertha Spanggaard
1932-1982 Ukendt

Honorés Mindepokal
Uddeles til gymnaster i Gymnastikafdelingen eller Motionsafdelingen, som har været en god gymnast, god kammerat, sød og hjælpsom person, en vellidt gymnast.

2020 Kirsten Lomborg
2018 Laura Kjærside
2016 Josefine Schlosser
2014 Jeppe Mortensen/Frederik Nygaard/Christian Spanggaard
2013 Tove Møller Hansen
2012 Signe Refstrup
2011 Ove Nygaard
2010 Karen Refstrup
2009 Marie Trillingsgaard
2008 Marie Herping
2007 Henning Lund
2006 Dolgivn Ganan
2005 Ellen Rasmussen
2004 Lene Hauge
2003 Kirsten Søe
2002 Nicoline Toft Bro
2001 Christian Østergaard
2000 Signe Jensen
1999 Ellen Jensen
1998 Vibeke og Karina Gundersborg
1997 Bente Tofting
1996 Ingeborg Refstrup
1995 Aase Kjejlgaard
1994 Astrid Markvorsen
1993 Margit Borg
1992 Lene Kastberg
1991 Ejvind Kristensen
1990 Sonne Madsen
1989 Ester Kristensen
1988 Rinna Ekmann
1987 Tina Nielsen
1986 Ulla Gundersborg
1985 J.P. Byskov
1984 Inger-Lise Abildgaard
1983 Betty Poulsen
1982 Andrea Jeppesen
1981 Birgit Tofting
1980 Grethe Sloth
1979 Thomas Olesen
1978 Grethe Christoffersen
1977 Lisbeth Moeskjær
1976 Ejler Jensen
1975 Bertha Spanggard
1974 Tove Birkild Lundgaard
1973 Steen B. Nielsen
1972 Hjørdis Nielsen
1971 Kirsten Kirk

Skriv til os

51940351