Æresmedlemmer i Lemvig GF

 • Udnævnt i 2018: Lars Madsen
 • Udnævnt i 2016: Tommy Sig Weibel
 • Udnævnt i 2011: Per Gundersen
 • Udnævnt i 2010: Birger Skafsgaard
 • Udnævnt i 2009: Steen Bøgvad Nielsen
 • Udnævnt i 2008: Jørgen Jensen
 • Udnævnt i 2007: Knud Aage Jensen
 • Udnævnt i 2004: Ejler Jensen
 • Udnævnt i 2003: Erling Jensen
 • Udnævnt i 1999: Johnny Lund
 • Udnævnt i 1995: Ingrid Winther
 • Udnævnt i 1995: Jørgen Winther
 • Udnævnt i 1995: Ernst Andreasen
 • Udnævnt i 1995: Barny Andersen
 • Udnævnt i 1993: Adolf Nielsen
 • Udnævnt i 1984: Kurt Christensen
 • Udnævnt i 1974: Valdemar Christensen
 • Udnævnt i 1957: Opsynsmand Hagen Nielsen
 • Udnævnt i 1957: Bogholder John Thatt
 • Udnævnt i 1953: Overmontør C. C. Bech
 • Udnævnt i 1948: Overlærer Harald Jensen
 • Udnævnt i 1939: Isænkræmmer Albert Honoré
 • Udnævnt i 1932: Glarmester Hans Borgen Christensen
 • Udnævnt i 1921: Maler Nikolaj Dubgaard
 • Udnævnt i 1921: Lærer H. P. Sønderup
 • Udnævnt i 1914: Distriktslæge C. P. Jensen

Skriv til os

51940351