Samværspolitik

Fra den 1. juli 2005 er det lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente såkaldte børneattester på trænere, instruktører og holdledere, før de ansættes til at have direkte kontakt med børn under 15 år. En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Oplysningerne fås fra Det Centrale Kriminalregister og idrættens hovedorganisationer tilråder at ikke kun nyansatte, men alle der arbejder med børn og unge i foreningerne checkes.

LGF ønsker at sende et meget klart signal om at børnekrænkere og brugere af børnepornografi ikke har nogen adgang til foreningen. Det er derfor i august 2005 blevet vedtaget at alle instruktører, trænere og ledere i LGF skal underskrive samtykke til indhentning af oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister vedrørende krænkelse af børn og unge under 15 år. Fremover skal alle nyansatte underskrive fuldmagten og der vil desuden blive foretaget periodiske check af alle trænere, instruktører og ledere i LGF.

LGF skal fortsat være et trygt sted at færdes med gensidig respekt medlemmer, trænere og ledere imellem, herunder har Hovedbestyrelsen ved beslutning den 18.08.05 ønskes at indskærpe at fotografering i omklædningsrum ikke er tilladt.

Herunder kan man hente den fuldmagt som skal underskrives og afleveres til forretningsfører samt læse mere information om emnet på DGIs og DIFs hjemmesider.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved at kontakte LGF.

Forhåndsudfyldte attester:

Links:

Skriv til os

51940351